آکاالکتریک بنیان گذار سبزی خردکن خانگی در ایران سبزی خوردکن های آکا تنها سبزی خرد کن مجهز به تیغه اتوماتیک در ایران

– موتور مقاوم و پرقدرت – مخزن قابل شستشو – تیغ استیل ضد زنگ – کیفیت برتر – طراحی زیبا – ایمنی بیشتر – درب پیرکس

سبزی خرد کن آکاالکتریک برای یک عمر